Om oss


Din Partner

Vi är ett kostnadseffektivt team som har jobbat med Asien sedan 1988. Vi sköter om all administration och ser till att kvaliteten är den du vill ha.

Beställningar, ändringar, kontroller, frakter, leveranser ingår i vårt jobb. Du kan koncentrera dig på att sälja produkterna vi sköter allt från produkt specifikation till leverans till din adress. Vi har rabatter på upp till 70% på express flyg, vanligt flyg och sjöfrakt.

I ditt pris från oss ingår vår förtjänst och alla avgifter levererat till din adress. Även kontroll av fabrik, kontroll av produkter leverans från Kina.

Varje fabrik i Kina har eller kontrolleras av oss på plats för att se att alla miljökrav, arbetsförhållanden, tillverkningsprocess håller hög standard.

Alla produkter tillverkas efter specifikation på den produkt som du vill ha. Samtidigt med start av produktionen gör vi utfallsprov som du får godkänna tills du är nöjd. Produktonen startar och efter produktionen använder vi utfallsprovet för att se till att tillverkningen håller samma kvalitet som provet du fått.

Varje fabrik har sin egen tillverkningstid beroende på produkt och antal. Ett minsta tillverkningsbelopp är ca 50.000 – 100.000 kr.