Heltäckande stöd vid affärsuppgörelser


Tjänstens innehåll:

Kunden anförtror oss hela arbetet med varuimport från Kina.

Tjänsten inkluderar:

Sökande efter produkter och tillverkare i Kina, val av tillverkare utgående från kundens behov.
Inspektion av fabriker.
Förhandlingar och representation av kunden i Kina.
Skapa och underteckna ett juridiskt bindande avtal med kinesisk affärspartner med hänsyn till villkor för leverans, betalning, kvalitet och packning.
Övervakning av betalningar och korrigering av ifyllda dokument.
Godsförsäkring.
Det bästa sättet att leverera godsen till Sverige – sjöcontainer, general cargo, godsflygbolag (datum, pris).
Kvalificerad tullklarering.
Tillhandahålla alla nödvändiga tillstånd.
Leverera godset till mottagarens lager.
Tillhandahålla affärshandlingar.
Anförtro din last till proffsen! Leverans av varor från Kina till Sverige inom 14 dagar – hos oss är det en verklighet!